NIJS   08-12-2016


Tytsjerksteradiel: NOTULIST SOCHT

Omdat ús hjoeddeistige notulist it te drok krigen hat en har taak graach oan in oar jaan wol, siket de fraksje in notulist (M/F).

It wurk bestiet ut it ferslach meitsjen fan de stipe gearkomsten. Dizze gearkomsten binne meastentiids op de tongersdeitejûne foarôfgeand oan de riedsgearkomste. It binne sa'n 12 jûnen yn't jier. Somtiden binne der noch in pear oare gearkomsten, mar dêr kinne yn oerlis ôfspraken oer makke wurde.

Fansels wurdt it ferslach yn it Frysk skreaun. De ôfspraken yn it ferslach wurde brûkt yn de riedsgearkomste. 

Foar it notulearjen stiet in fergoeding per kear.

Mear ynformaasje is te krijen by ús fraksjeskriuwer:

Wijbe Postma

't Hôf 5

9261 VS Eastermar 

E-Post: wkpostmat-diel-info.nl

Tillefoan: 0512.471615

wpostmat-diel-info.nlTags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer