NIJS   06-12-2013


FNP op ramkoers?

Reactie op verhaal Dantumadeel'82 in het regionieuws van 3 december 2013

 

Normaal gesproken gaan wij niet in op iets dergelijks, maar in dit stuk worden zaken verkondigd die ver bezijden de waarheid zijn.

Een reactie hierop vinden we nu dus echt wel noodzakelijk.

Om het begrijpelijk voor de lezers te houden zal ik niet te veel ingaan op het relaas met betrekking tot het wel of niet meewerken van het college aan een eventuele fusie.

Wij willen hierover alleen kwijt, dat het ingediende amendement de bedoeling had het college nog meer onder druk te zetten om een raadsbesluit uit te voeren,

Dit raadsbesluit was het komen tot een ambtelijke fusie met de gemeenten Dongeradiel, Kollumerland en Ferwerderadiel.

Het college gaf tijdens vergadering aan dat het nooit van plan is geweest om van het standpunt van de raad te gaan afwijken.

Uit het intrekken van het amendement door de betreffende indieners na veel onderlinge discussie blijkt natuurlijk wel dat dit geen zege was voor deze partijen zoals door de heer Romke Postma in zijn verhaal doet voorkomen.

Het leek er zelfs op dat sommige indieners waren afgehaakt en dit de werkelijke reden was voor het intrekken van het amendement.

Het monsterverbond blies gehavend de aftocht dus.

 

Hoe kan iemand anderen een rad voor de ogen draaien!

 

Het belangrijkste waarom wij nu reageren is niet eens het voorgaande.

Het feit dat er onwaarheden over de FNP in het stuk staan raakt ons nog het meeste.

Het verhaal doet de burger denken, dat de FNP voor een fusie zou zijn.

Ieder die de FNP Dantumadiel heeft gevolgd zal beseffen dat dit ver bezijden de waarheid is.

Sterker nog de FNP is de enige partij die verkondigd heeft de gemeente te laten zoals zij is.

Eventueel alleen samenwerking op die onderwerpen die we niet alleen aankunnen en waar we dus risico's lopen.

Tevens heeft de FNP aangegeven tegen de plannen van de meeste partijen(indieners van het amendement) te zijn om te komen tot een ambtelijke fusie

In onze ogen wordt namelijk een ambtelijke organisatie met een aansturing door van 4 colleges een moeizaam en geldverslindend gebeuren met een grote kans op een fiasco tijdens de rit.

Als we om wat voor reden dan ook toch gedwongen worden actie te ondernemen dan meteen maar verder gaan als één gemeente in Noord Oost Fryslân.

Echter onze voorkeur is en blijf het doorgaan op de huidige wijze als zelfstandige gemeente.

 

De opmerkingen van de heer Postma over de standpunten en de ramkoers van de FNP slaan dan ook werkelijk nergens op.


Namens de FNP Dantumadiel

Jerrit Sjoerd de Bruin

 Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer