NIJS   03-09-2015


Dongeradiel: Rjochterlike útspraak NAM jout kânsen

De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oan deputearre Schrier oer de útspraak fan de rjochter yn de saak fan de Grinzer Stichting WAG tsjin de NAM. Neffens de FNP kin it fûnis ek gefolgen krije foar húseigeners yn sâlt-en gaswingebieten yn Fryslân.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft woensdag een pijnlijke, en mogelijk erg dure nederlaag geleden in een rechtszaak van Groningse woningbezitters. De waardevermindering van huizen als gevolg van de gaswinning dient door de NAM onmiddelijk te worden vergoed, ongeacht of de woningen nu wel of niet worden verkocht.

Bovendien hoeft er geen sprake te zijn van fysieke schade wil een huiseigenaar recht hebben op een vergoeding, zo oordeelde de rechtbank Noord-Nederland. Evenmin dient er een universele peildatum te worden vastgesteld. Volgens de rechtbank kunnen woningbezitters op het moment dat ze een claim indienen hun huis laten taxeren tegen de huidige waarde alsook de waarde indien er geen aardbevingsproblematiek zou zijn geweest.

 

Van tafel geveegd

Met deze verstrekkende uitspraak veegt de rechtbank het verweer van de NAM vrijwel geheel van tafel. De maatschappij zegt zich te beraden op vervolgstappen. De verwachting is dat de NAM in hoger beroep gaat omdat het vonnis zeer grote financiële gevolgen kan hebben. Het concern keert vooralsnog alleen schadevergoedingen uit als een huis daadwerkelijk verkocht werd. In driekwart van die gevallen zou sprake zijn van een waardedaling van 2 tot 5%.

 

'Er zijn geen redenen om de schade niet nu al te begroten, of de woning verkocht is of niet'

De rechtszaak was aangespannen door stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen waarin ruim negenhonderd huizenbezitters en twaalf woningcorporaties zijn verenigd. In totaal vertegenwoordigt WAG circa 100.000 woningen die in totaal ruim een miljard euro minder waard zouden zijn geworden. Ook andere eigenaren in de regio kunnen een beroep doen op het vonnis. Wel dient bij elk geval de waardevermindering afzonderlijk te worden vastgesteld en geclaimd.

 

NAM: willekeur dreigt

De NAM had zich verzet tegen onmiddellijke vergoeding omdat het tot onduidelijkheden zou leiden. 'Abstract vergoeden per welk ander peilmoment dan ook, kan - en zal - tot volstrekte willekeur leiden, tot over- en tot ondercompensatie', aldus het verweer van de maatschappij. De rechtbank ging daar echter niet in mee. Het staat de NAM niets in de weg de schade nu al te begroten, zo leest het vonnis.

Het is niet de eerste tegenvaller voor de NAM. Voor de zomer werd minister Henk Kamp van Economische Zaken door de Tweede Kamer gedwongen om de omkering van de bewijslast bij geclaimde schade in nieuwe wetgeving op te nemen. Dat betekent dat woningbezitters niet hoeven te bewijzen dat ze benadeeld worden door de gaswinning, maar dat de NAM het tegendeel moet aantonen.Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer