NIJS   29-12-2013


FNP en de "Drank- en Hoareka feroardening"

Rieds D H

Mei yngong fan 2014 feroaret d'r noch al ien en oar as it giet om it ferkeapjen fan drank. Alhoholhâldende dranken meie dan net mear ferkocht wurde oan persoanen ûnder de 18 jier. Oant no ta wie dat 16. Fral foar de groep dy't no 16 en 17 jier âld is betsjut soks dat sy gjin bier ensfh. keapje mei. Ferkeapers fan alkohol, kroegen, kantines en winkels, wurde oanpakt as sy binnen in jier trije kear betrape wurde op ferbeane ferkeap. Sy kinne harren fergunning ferlieze.

De fraksje fan de FNP fûn dat de skinktiden yn de kantines oanpast wurde moast. Troch de wike mei der skonken wurde oant jûns alve oere. Yn de wykeinen fan 14.00 oant 19.00 oere. Neffens ús jout soks swierrichheden op snein. Faaks binne der legere alvetallen dy't op sneintemoarns al om tsien oere fuotbalje. Nei ôfrin fan de wedstriid wolle sy dan in pilske skoare fansels. Dan soene dizze spilers oant twa oere ta wachtsje moatte .

De fraksje fan de FNP hat in foarstel dien om op snein de skinktiid yn gean te litten om 12.00 oere. Ek hat de FNP it foarstel dien om de fêste slutingstiid fan 19.00 oere te ferskowen oant twa oeren nei in wedstriid as dy op jûntiid spile wurdt. Beide foarstellen binne oannommen en dêr binne wy tige wiis mei.

 

Fraksje FNPTags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer