NIJS   05-11-2015


Dongeradiel: Mienskiplike ferklearing FNP en CDA

FNP en CDA kamen tongersdei 5 november yn de ried mei in mienskiplike ferklearing nei oanlieding fan de gefolgen fan de betrouwensbrek mei de CU.

Mienskiplike ferklearing:

 

Voorzitter,

Maandagavond 2 november is gebleken dat een onherstelbare vertrouwensbreuk is ontstaan tussen ChristenUnie enerzijds en de FNP en CDA anderzijds. 

De Leeuwarder Courant kopte boven een artikel precies de gevoelens die FNP en CDA daarover hebben. Ze willen geen crisis maar ze hebben m wel. Drie coalitiepartijen die tot nu toe constructief hebben samen gewerkt. Dat maakt deze vertrouwensbreuk wrang. En op een crisis zat niemand te wachten.

FNP en CDA betreuren dit. Zo zijn we niet begonnen en het was niet onze insteek. Bij de coalitievorming zijn er heldere en duidelijke afspraken gemaakt in het coalitieakkoord. We hebben als FNP, CDA en CU hierin een duidelijke koers bepaald ten aanzien van de koopzondag. Dat  hebben we niet voor niets gedaan en er staan ook drie handtekeningen onder.  

 

Voorzitter, voor vertrouwen en samenwerking tussen partijen is meer nodig dan een handtekening onder een akkoord. Voor vertrouwen is begrip en respect nodig. Begrip  voor standpunten. Respect voor principiële opvattingen. Dát is de basis voor vertrouwen.

FNP en CDA hébben begrip en respect voor het standpunt van de CU dat ze niet kunnen instemmen met definitieve invoering van koopzondagen. FNP en CDA hebben daarom ook de CU ruimte gegeven om, ondanks onze coalitieafspraak, tegen het definitieve voorstel van de koopzondag te stemmen. 

 

Maar voorzitter. Begrip en respect voor een afwijkend standpunt kan pas ten volle opgebracht worden als de CU in haar opstelling récht had gedaan aan de wérkelijke redenen van haar tegenstem.    

Het eerlijke verhaal in deze raad moeten klinken. En dat is dat een politieke inschattingsfout door de CU is gemaakt. Met het mogelijk maken van een beperkte koopzondag in het Coalitieakkoord, heeft de CU onderschat de opvattingen die leven bij de achterban en de weerstand in de eigen gelederen.  De CU had zich niet moeten schuilen achter een evaluatie of de ontstane reuring in de partij wijten aan een andere partij.

 

Voorzitter, ik onderstreep het nog eens: begrip voor principiële bezwaren ... respect voor principiële standpunten is er. Deze breuk had voorkomen kunnen worden als de CU een eerlijke uitleg had gegeven over de redenen van de wijziging van haar standpunt. De fractievoorzitter van de FNP en ik zelf hebben hier indringend en herhaaldelijk op aangedrongen.

  

Voorzitter dit bleef uit in de raadsvergadering van donderdag 29 oktober. Het vertrouwen is daarmee ernstig geschaad. En ondanks verschillende pogingen en voorstellen waardoor de coalitie gespaard kon worden en wethouder Boorsma zijn positie kon blijven behouden, kon in de afgelopen dagen de vertrouwensbreuk niet dusdanig worden hersteld dat verdere samenwerking mogelijk is.

 

Het is een feit en we zullen vooruit moeten kijken. Voorzitter, morgenmiddag zullen we in overleg treden met de andere fractievoorzitters uit deze raad om de ontstane situatie en verdere mogelijkheden te bespreken.

 

Voor hier wil ik  een woord van dank en waardering uitspreken voor  de Wethouder van de CU. Dank voor uw inzet en samenwerking in de afgelopen periode. En dank ook aan de CU fractie voor de samenwerking in de afgelopen tijd.

 

Fedde Breeuwsma, fraksjefoarsitter FNP

Esther Hanemaaijer, fraksjefoarsitter CDA 

 

 Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer