NIEUWS
FNP Fryslan
01-12-2021

Dantumadiel wat nu?

Beëindiging samenwerking Noardeast-Fryslân: Ambtelijke fusie mislukt. ...


FNP Fryslan
30-05-2018

Informele afscheidsreceptie oud wethouders

Woensdag, 30 mei 2018 namen oud wethouders Roelof Bos (CDA) en Emke Peterson (FNP) informeel afscheid van de gemeente Dantumadiel. Roelof Bos nam na acht jaar wethouderschap en acht jaar raadslidschap afscheid. Emke Peterson is vier jaar wethouder ge ...

FNP Fryslan
23-03-2018

Ferry van der Ploeg in de raad

De enige zetel die de partij bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart heeft behaald, wordt ingenomen door Ferry van der Ploeg. ...


FNP Fryslan
08-03-2018

Verkiezingsprogramma 2018-2002 online

Het verkiezingsprogramma staat op de website. ...

FNP Fryslan
13-01-2018

Emke Peterson lijsttrekker FNP

Emke Peterson is opnieuw de eerste man voor de FNP in Dantumadiel. Dat is unaniem besloten op de algemene ledenvergadering van de FNP afdeling van de gemeente Dantumadiel. ...

FNP Fryslan
18-12-2017

Algemene ledenvergadering 11 januari 2018

Op donderdag 11 januari houdt de afdeling Dantumadiel haar algemene ledenvergadering in de Krúswei in Damwâld. Aanvang 20.00 uur. ...

FNP Fryslan
09-04-2017

Verslag algemene ledenvergadering

Zie de bijlage voor het verslag van de algemene ledenvergadering van 30 maart 2017. ...

FNP Fryslan
17-03-2017

Fryslân: FNP-top naar congres in Katowice

Van 30 maart tot en met 2 april neemt de FNP met 6 mensen deel aan het EFA-congres in Katowice (Silezië, Polen). ...

FNP Fryslan
09-03-2017

Ledenbrief samenwerking DDFK afdelingen

Deze week is bijgevoegde brief verzonden aan alle leden van de afdelingen Dantumadiel, Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân. ...

FNP Fryslan
09-03-2017

30 maart 2017 algemene ledenvergadering

Op donderdag 30 maart houdt de afdeling Dantumadiel haar jaarlijkse ledenvergadering. Leden zijn om 20.00 uur welkom in dorpshuis De Pipegael in Broeksterwâld. ...

FNP Fryslan
07-03-2017

Fryslân: Cees van Mourik kandidaat-voorzitter FNP

Ultsje Hosper houdt op 19 mei op als voorzitter en is niet herkiesbaar. It HB draagt Cees van Mourik voor als opvolger. De leden kunnen tegenkandidaten stellen, zie de Frijbûtser van april 2017. ...

FNP Fryslan
06-03-2017

Fryslân: Frijbûtser in teken verkiezingen Tweede Kamer

'Stem strategisch, stem op een lokale kandidaat', stelt Ultsje Hosper in zijn kollum als partijvoorzitter. De hoogste Friese kandidaten van 12 partijen komen in deze editie aan bod. ...

FNP Fryslan
03-03-2017

Fryslân: Lagere tarieven Liander voor sportclubs en consumenten

Na de overgang van Enexis naar Liander is het tarief met wel 21% gestegen. Maatschappelijke organisaties zoals sportclubs komen hierdoor financieel in de knel. ...

FNP Fryslan
06-02-2017

Fryslân: Frijbûtser februari nu online

'Geen mestpardon bij natuurinclusieve landbouw'. Dat is de kop boven de collumn van partijvoorzitter Ultsje Hosper in het februarinummer. ...

FNP Fryslan
01-02-2017

Dantumadiel.frl maakt gemeente herkenbaar

Gemeente Dantumadiel gaat onderzoeken of de domeinnaam dantumadiel.frl ingevoerd kan worden. Een motie hiertoe, ingediend door de FNP, werd op 31 januari unaniem aangenomen in de gemeenteraad. De partij vraagt met haar motie aandacht voor de herkenba ...

FNP Fryslan
14-01-2017

Sulveren Fyts voor WV Otto Ebbens

De Friese fietsprijs " De Sulveren Fyts" is dit jaar toegekend aan WV Otto Ebbens. Voorzitter Jan Dupon nam de prijs, bestaande uit een zilveren fietsje en oorkonde, in ontvangst van wethouder Emke Peterson (gem. Dantumadiel) tijdens de nieuwjaarsbij ...

14-01-2017

Fotoverslag Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

Zaterdag 14 januari 2017 in Old Dutch in De Westereen: ...

06-01-2017

Nieuwjaarsbijeenkomst van 7 naar 14 januari 2017

Vanwege de verwachte gevaarlijke situatie op de Friese wegen morgen, heeft het bestuur van FNP Dantumadiel besloten de nieuwjaarsbijeenkomst van zaterdag 7 januari te verschuiven naar 14 januari. Locatie en programma blijven gelijk. ...


12-12-2016

Nieuwjaarsreceptie zaterdag 7 januari 2017

Dit jaar organiseert de afdeling Dantumadiel de FNP nieuwjaarsreceptie. Leden en sympatisanten zijn zaterdag 7 januari vanaf 15.45 uur van harte welkom bij deze feestelijke activiteit in restaurant Old Dutch in De Westereen. Op het programma staat o. ...

12-12-2016

Fryslân: Frijbûtser december nu online

Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2017 Old Dutch De Westereen ...

08-12-2016

Fryslân: Werkbezoek FNP aan EFA-fractie Brussel

Programma 6 en 7 december 2016 ...

05-12-2016

Fryslân: FNP: heldere doelen met Taalplan Fries op school

Niet de ontheffing centraal maar het onderwijs waar kinderen recht op hebben ...

02-12-2016

Achtkarspelen: FNP petitie tegen sluiting consultatiebureaus Achtkarspelen

Wilt u samen met de FNP in actie komen tegen
sluiting van de consultatiebureaus in de kleine dorpen van Achtkarspelen?
...


21-11-2016

Fryslân: FNP enthousiast over aanpak dorpshuis Ried

Werkbezoek raadsleden en statenleden ...

20-11-2016

Afscheid Theunis Piersma

Donderdag 18 november namen bestuur en fractie afscheid van vervangend wethouder Theunis Piersma. Wethouder Emke Peterson is weer gezond en heeft in september zijn portefuille weer opgepakt. ...

14-11-2016

Fryslân: Afspraken over rol en kostenbeheersing SNN nakomen

'Slank uitvoeringsorgaan' vraagt steeds meer geld ...

14-11-2016

Fryslân: Afspraken over rol en kostenbeheersing SNN nakomen

'Slank uitvoeringsorgaan' vraagt steeds meer geld ...

11-11-2016

Fryslân: FNP verklaart zich solidair met pro-Koerdische HDP

Parlementsleden oppositie opgepakt ...

11-11-2016

Fryslân: FNP verklaart zich solidair met pro-Koerdische HDP

Parlementsleden oppositie opgepakt ...

09-11-2016

Fryslân: Steun voor boeren die biologisch willen produceren

Vergoeding voor SKAL-certificaat ...

09-11-2016

Fryslân: Steun voor boeren die biologisch willen produceren

Vergoeding voor SKAL-certificaat ...

02-11-2016

Fryslân: Vragen over aanpak onveilige N354 Tsienzerburen

Tijdelijke maatregelen met flitspaal ...

31-10-2016

Fryslân: Frijbûtser nu online

Met verslag van de discussie op 8 oktober 2016 ...

31-10-2016

Fryslân: Frijbûtser nu online

Met verslag van de discussie op 8 oktober 2016 ...

27-10-2016

Fryslân: Zeggenschap over de zorg naar de regio

Zorgverzekeraars regeren in hun eigen koninkrijkjes. In de praktijk komt het er op neer dat slechts een handjevol managers kan besluiten over de zorg voor honderdduizenden mensen. ...

25-10-2016

Fryslân: FNP vragen over KH2018 en meertaligheid

Meertalige uitstraling belangrijk voor Culturele Hoofdstad Europa ...

20-10-2016

Fryslân: Minder bezuinigen op Omrop Fryslân

Hendrik ten Hoeve in de Eerste Kamer 11 oktober 2016 ...

20-10-2016

Fryslân: Minder bezuinigen op Omrop Fryslân

Hendrik ten Hoeve in de Eerste Kamer 11 oktober 2016 ...

22-04-2016

Fryslân: Frijbûtser van april nu online

Motivatie en energie uit het EFA-congres 2016 ...

28-03-2016

Theunis Piersma vervangt Emke Peterson

Theunis Piersma, voorheen FNP burgemeester van de gemeente Wûnseradiel, vervangt de komende tijd wethouder Emke Peterson van Dantumadiel. Peterson is ziek geweest en zijn herstel zal nog enige tijd duren. Daarom heeft Peterson besloten zijn fun ...

21-03-2016

Fryslân: FNP met 8 mensen naar congres op Corsica

Jaarvergadering regionale partijen in Europa ...

15-03-2016

Fryslân: Referendum associatieverdrag Oekraïne

'Referendum niet misbruiken voor anti-Europa sentiment' ...

12-03-2016

Fryslân: Frijbûtser van maart nu online

Foto: FNP werkbezoek Spiker Ternaard

Met onder meer: Referendum Oekraïne, Omrop Fryslân en Thema-avond De Fryske Marren ...

02-03-2016

Fryslân: Zorgen over het dempen van sloten

Vragen van de FNP-waterschapsfractie ...

02-03-2016

Fryslân: Zorgen over het dempen van sloten

Vragen van de FNP-waterschapsfractie ...

02-03-2016

Fryslân: OSF/FNP-senator bepaalt nieuwe contouren Omrop Fryslân

Mediadebat in Eerste Kamer op 1 maart 2016 ...

02-03-2016

Fryslân: OSF/FNP-senator bepaalt nieuwe contouren Omrop Fryslân

Mediadebat in Eerste Kamer op 1 maart 2016 ...

01-03-2016

Fryslân: De FNP in Provinciale Staten van 24 februari 2016

Onderzoek vaarweg Drachten breder trekken ...

01-03-2016

Fryslân: De FNP in Provinciale Staten van 24 februari 2016

Onderzoek vaarweg Drachten breder trekken ...

23-02-2016

Fryslân: Jos de Blok - oprichter Buurtzorg Nederland - bij thema-avond FNP

Bron foto: Buurtzorg
Maandag 29 februari topondernemer Jos de Blok bij de FNP 19:30 uur De Groene Weide in Bolsward ...

23-02-2016

Fryslân: Jos de Blok - oprichter Buurtzorg Nederland - bij thema-avond FNP

Bron foto: Buurtzorg
Maandag 29 februari topondernemer Jos de Blok bij de FNP 19:30 uur De Groene Weide in Bolsward ...

22-02-2016

Fryslân: FNP: onderzoek vaarweg Drachten breder bekijken

Amendement in Provinciale Staten 24 februari 2016 ...

22-02-2016

Fryslân: FNP: onderzoek vaarweg Drachten breder bekijken

Amendement in Provinciale Staten 24 februari 2016 ...

16-02-2016

Fryslân: FNP: vragen over bureaucratie bij Culturele Hoofdstad 2018

Corlienke de Jong: organisaties wachten op besluit ...

16-02-2016

Fryslân: FNP: vragen over bureaucratie bij Culturele Hoofdstad 2018

Corlienke de Jong: organisaties wachten op besluit ...

15-02-2016

Fryslân: FNP: maximale druk via aandeelhouders REC Omrin

Politieke acties in diverse Friese gemeenten ...

15-02-2016

Fryslân: FNP: maximale druk via aandeelhouders REC Omrin

Politieke acties in diverse Friese gemeenten ...

08-02-2016

Fryslân: Frijbûtser van februari nu online

Oproep voor FNP-kaderaktiviteiten 10 en 18 februari ...

08-02-2016

Fryslân: Frijbûtser van februari nu online

Oproep voor FNP-kaderaktiviteiten 10 en 18 februari ...

05-02-2016

Fryslân: OSF/FNP senator kritisch in mediadebat

Lees de tekst van Hendrik ten Hoeve in de Eerste Kamer ...

04-02-2016

Fryslân: FNP op werkbezoek in Spiker Ternaard

Fotoverslag: Statenfractie en FNP Dongeradiel op locatie ...

29-01-2016

Fryslân: Johannes Kramer spreekt bij FNP-zusterpartij SSW in Sleeswijk-Holstein

Voorbereiding congres Europese regionale partijen in april ...


02-03-2016 - Fryslân: Zorgen over het dempen van sloten Lees verder >>
02-03-2016 - Fryslân: OSF/FNP-senator bepaalt nieuwe contouren Omrop Fryslân Lees verder >>
02-03-2016 - Fryslân: OSF/FNP-senator bepaalt nieuwe contouren Omrop Fryslân Lees verder >>
01-03-2016 - Fryslân: De FNP in Provinciale Staten van 24 februari 2016 Lees verder >>
01-03-2016 - Fryslân: De FNP in Provinciale Staten van 24 februari 2016 Lees verder >>
23-02-2016 - Fryslân: Jos de Blok - oprichter Buurtzorg Nederland - bij thema-avond FNP Lees verder >>
23-02-2016 - Fryslân: Jos de Blok - oprichter Buurtzorg Nederland - bij thema-avond FNP Lees verder >>
22-02-2016 - Fryslân: FNP: onderzoek vaarweg Drachten breder bekijken Lees verder >>
22-02-2016 - Fryslân: FNP: onderzoek vaarweg Drachten breder bekijken Lees verder >>
16-02-2016 - Fryslân: FNP: vragen over bureaucratie bij Culturele Hoofdstad 2018 Lees verder >>
16-02-2016 - Fryslân: FNP: vragen over bureaucratie bij Culturele Hoofdstad 2018 Lees verder >>
15-02-2016 - Fryslân: FNP: maximale druk via aandeelhouders REC Omrin Lees verder >>
15-02-2016 - Fryslân: FNP: maximale druk via aandeelhouders REC Omrin Lees verder >>
08-02-2016 - Fryslân: Frijbûtser van februari nu online Lees verder >>
08-02-2016 - Fryslân: Frijbûtser van februari nu online Lees verder >>
05-02-2016 - Fryslân: OSF/FNP senator kritisch in mediadebat Lees verder >>
04-02-2016 - Fryslân: FNP op werkbezoek in Spiker Ternaard Lees verder >>
29-01-2016 - Fryslân: Johannes Kramer spreekt bij FNP-zusterpartij SSW in Sleeswijk-Holstein Lees verder >>
14-01-2016 - Fryslân: Tytsy en Douwe Willemsma te gast bij In Bosk fan Minsken van Tryater Lees verder >>
18-12-2015 - Fryslân: Historische Statenvergadering met Campus Fryslân Lees verder >>
17-12-2015 - Fryslân: Prachtig verkiezingsresultaat regionalen op Corsica Lees verder >>
14-12-2015 - Fryslân: Frijbûtser december nu online Lees verder >>
09-12-2015 - Fryslân: FNP: snellere reparatie spoorbrug Ostfriesland Lees verder >>
09-12-2015 - Dongeradiel: Coalitie Dongeradeel weer op sterkte Lees verder >>
25-11-2015 - Fryslân: FNP: actie omgekeerde bewijslast schade gas- en zoutwinning Lees verder >>
09-11-2015 - Fryslân: FNP komt op voor particulieren bij schade gas- en zoutwinning Lees verder >>
05-11-2015 - Dongeradiel: Gemeenschappelijke verklaring FNP en CDA n.a.v. vertrouwensbreuk Lees verder >>
03-11-2015 - Dongeradiel: Contractbreuk en handelswijze CU veroorzaakt vertrouwensbreuk Lees verder >>
31-10-2015 - Fryslân: Frijbûtser oktober nu online Lees verder >>
31-10-2015 - Fryslân: Frijbûtser oktober nu online Lees verder >>
26-10-2015 - Fryslân: Vragen FNP over Omrop Fryslân in PS 28 oktober Lees verder >>
26-10-2015 - Fryslân: Vragen FNP over Omrop Fryslân in PS 28 oktober Lees verder >>
21-10-2015 - Fryslân: OSF eist vermindering gaswinning Lees verder >>
11-10-2015 - Emke Peterson leest voor in kader van Dag van de Duurzaamheid Lees verder >>
28-09-2015 - Fryslân: Rijk én Provincie Fryslân meebetalen aan Omrop Fryslân Lees verder >>
28-09-2015 - Fryslân: Omrop Fryslân: stuur allemaal een brief aan Dekker Lees verder >>
23-09-2015 - Fryslân: Regering teruggefloten over Omrop Fryslân via Europarlement Lees verder >>
22-09-2015 - Fryslân: Rechtbank en Hof: visie en flexibiliteit nodig Lees verder >>
17-09-2015 - Fryslân: Kamervragen OSF over schrappen status regionale organisaties monumentenzorg Lees verder >>
16-09-2015 - Fryslân: FNP vragen geluidsoverlast windturbines op land Lees verder >>
11-09-2015 - Fryslân: Frijbûtser van september nu online Lees verder >>
10-09-2015 - Fryslân: Onderwijs in minderheidstaal in de grote stad: het kan ! Lees verder >>
03-09-2015 - Fryslân: FNP: gevolgen voor Fryslân onderzoeken in zaak NAM Lees verder >>
18-08-2015 - Fryslân: Vragen over gevolgen CO2-vonnis Urgenda voor veenweidegebied Lees verder >>
04-05-2015 - Fryslân: OSF zeker van zetel Eerste Kamer Lees verder >>
02-05-2015 - Fryslân: De nieuwe coalitie - ALG op 29 mei 2015 Lees verder >>
19-03-2015 - Fryslân: FNP tevreden over verkiezingswinst Lees verder >>
16-03-2015 - FNP en de "Drank- en Horeca verordening" Lees verder >>
25-09-2014 - Peterson "Lid in de Orde van Oranje Nassau" Lees verder >>
13-07-2014 - Toekomstgesprek met Buurtzorg Damwâld Lees verder >>
04-05-2014 - Dankwoord Emke Peterson Lees verder >>
28-04-2014 - College CDA, CU en FNP Lees verder >>
21-03-2014 - 19 maart: wat een geweldige dag voor de FNP! Lees verder >>
17-03-2014 - Stem lokaal in het stemlokaal Lees verder >>
17-03-2014 - Minder Den Haag, meer Fryslân Lees verder >>
14-03-2014 - Aan deze pagina wordt gewerkt Lees verder >>
08-03-2014 - FNP Dantumadiel positief over MFC/Dorpshuis Feanwalden Lees verder >>
08-03-2014 - FNP Dantumadiel positief over MFC/Dorpshuis Feanwalden Lees verder >>
23-12-2013 - De Bruin 1, Peterson 2 Lees verder >>
2023 FNP Fryslân - Disclaimer