NIEUWS   09-03-2022


Is het verstandig om Dantumadiel zelfstandig te laten blijven?

De FNP was in tegenstelling tot de coalitiepartijen niet blij met het bericht dat de ambtelijke fusie was mislukt en dat de samenwerking met Noardeast-Fryslân beëindigd zal worden met ingang van 1 januari 2024. Dat zal volgens de FNP jammer genoeg, het einde van de gemeente Dantumadiel inhouden. Jammer, omdat een deel van de gemeenteraad, om het nog mild uit te drukken, niet de slimste keuze gemaakt heeft om verder te gaan zonder een eigen ambtelijke organisatie. Dit deel van de raad heeft zich later ook niet altijd even constructief en positief opgesteld richting deze organisatie. De FNP heeft toen duidelijk gesteld dat gemeente Dantumadiel, ondanks dreigende voorspellingen, wel sterk genoeg was om verder te kunnen met eigen ambtenaren, eventueel met wat samenwerking op terreinen waar wij eventueel in de problemen zouden kunnen komen. De FNP was toen de enige partij die uitsprak de gemeente te willen behouden zoals het was. Een duidelijke positie dus tegen de komst van een ambtelijke fusie. De FNP heeft gewaarschuwd voor de risico's van het geldverslindende traject, de aansturing door meerdere colleges en een kans dat het uiteindelijk toch nog een fiasco kon worden. De FNP heeft het nog "het ontstaan van een ambtelijk gedrocht" genoemd. Op dat moment was het standpunt van de FNP duidelijk: geen ambtelijke fusie, dan maar naar één gemeente in Noardeast-Fryslân! Een bestuurlijke fusie. Helaas besloot de meerderheid toch te kiezen voor een ambtelijke fusie. Vanaf dat moment heeft de FNP altijd geprobeerd om er toch wat van te maken en heeft zich dan ook steeds constructief opgesteld.

 

Nu de gemeente Noardeast-Fryslân besloten om de samenwerking met Dantumadiel te beëindigen en de stekker er per 2024 uit te trekken, blijkt dat onze trieste voorspelling toch werkelijkheid wordt. Dit besluit betekende dan ook geen verrassing. Het negatieve beeld dat vooral de partijen (die voor een fusie hadden gekozen) uitstraalde richting de ambtelijke organisatie en de gemeente Noardeast-Fryslân heeft geen positieve rol gespeeld. Noardeast-Fryslân was het met modder gooien wel zat. En terecht! Het houdt in dat als de gemeente zelfstandig wil blijven, er in twee jaar een volledig nieuwe organisatie uit de grond moet worden gestampt. De coalitie meent tijdig wel zomaar even een eigen moderne, slagvaardige en wensbare organisatie te kunnen opbouwen en op onderdelen samenwerking te kunnen zoeken met andere gemeenten en overheidsorganisaties.

 

De FNP is niet zo blij met de ontstane situatie en heeft dan ook een heel andere mening. Volgens de FNP is de kans op succes hiervan nihil en is het een utopie. Er is op dit moment al een krapte op de arbeidsmarkt. Waar vindt men tegenwoordig nog voldoende, en bovendien ook nog kwalitatieve ambtenaren om de eigen organisatie dusdanig vorm te geven? Volgens de FNP is de slagingskans van deze operatie bijna nihil. Ook zullen andere organisaties niet op Dantumadiel zitten te wachten en ons met open armen willen ontvangen. Er zullen ook waarschijnlijk de nodige materialen, een wagenpark, ICT, etc, etc, overgenomen of nieuw aangekocht moeten worden. Ook de vraag hoe het komt met de huisvesting is een groot vraagteken. Al met al zal het zelfstandig blijven ongetwijfeld veel geld gaan kosten. Is het verstandig om Dantumadiel zelfstandig te laten blijven? Ook vanwege de beperkte financiële mogelijkheden van Dantumadiel is het volgens de FNP geen haalbare kaart. Wij mogen onze burgers hiervoor in ieder geval niet laten bloeden.

 

Hoe moet het dan wel volgens de FNP?

 

De kans om zelfstandig te blijven is allang voorbij en is nu echt geen optie meer. De enige verstandige, realistische en de goedkoopste oplossing is de verhouding met Noardeast-Fryslân te verbeteren en samen de weg glad te strijken naar een fusie. Naar één werkgever met een groot deel van de huidige organisatie. Eén gemeente betekent minder werk en er zijn dus minder ambtenaren nodig, hetgeen minder kosten met zich meebrengt! Ook het verder gaan met één college en één gemeenteraad zal een op termijn een groot voordeel opleveren. Welke gevolgen heeft het opheffen van Dantumadiel voor de inwoners? De burger zal er volgens de FNP niet veel van merken. Op straat zullen dezelfde mensen van de gemeente werken en zichtbaar zijn met het nu ook al heersende logo van de gemeente Noardeast-Fryslân. De dienstverlening wordt ook uitgevoerd door dezelfde ambtenaren. Ook alle contacten zullen met dezelfde mensen verlopen als nu al het geval is. Beleid en belastingdruk zijn al ongeveer gelijk met Noardeast-Fryslân.

 

Conclusie is eigenlijk dat alleen het huidige bestuur verdwijnt en nagenoeg alles gelijk blijft.

   

Als de nieuwe bestuurders er in de toekomst maar voor zorgen dat de onze burgers optimaal bediend worden, is er toch niets aan de hand? Het enige verschil zal dus zijn dat we dan niet meer in Dantumadiel wonen, maar in Noardeast-Fryslân. De FNP denkt niet dat een groot probleem zal zijn. De inwoner zal het nu toch niet zo snel in tegenstelling tot "ik ben trots op mijn woonplaats" hebben over "ik ben trots op Dantumadiel". Energie steken in het onderzoeken van andere opties van bijvoorbeeld herindeling van Dantumadiel of het opnieuw uitvinden van Dantumadiel is volgens de FNP weggegooide tijd en vooral weggegooid geld. De toekomst van Dantumadiel zal natuurlijk een belangrijk onderdeel worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De FNP hoopt u wat meer duidelijkheid aangaande "Dantumadiel" te hebben geboden.

 

Wij adviseren u om uw keuze niet te baseren op emotie, maar dat u op basis van realiteit een verstandige keuze gaat maken. Stem daarom FNP!

 

De FNP zal in ieder geval haar stinkende best blijven doen voor het welzijn van de burgers van Dantumadiel en/of hopelijk later van deze burgers van Noardeast-Fryslân.Downloads:
FNP dantumadiel a5 flyer nl.pdf


Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer