NIEUWS   04-05-2015


Fryslân: OSF zeker van zetel Eerste Kamer

Ledenraad verwelkomt Lokaal Brabant als nieuw lid

Lunteren 2 mei 2015 - De ledenraad van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) heeft vandaag de partij Lokaal Brabant toegelaten als lid. Er lag ook een verzoek van de Volkspartij Limburg om lid te worden van de OSF, maar de meerderheid van de Ledenraad besloot, op advies van het bestuur, om dit lidmaatschapsverzoek voorlopig aan te houden. Aan dit besluit ging een uitgebreide discussie vooraf die zich toespitste op de positie van het statenlid Van Rey van de Volkspartij Limburg. Er bleken bij diverse partijen te veel gevoeligheden te bestaan rondom de persoon van de heer Van Rey.

Senaatszetel
De OSF heeft momenteel met haar leden in de diverse provincies meer dan 2.550 stempunten, ruim voldoende voor een Senaatszetel. Komende week worden nog gesprekken gevoerd met de partij Zeeland Lokaal die zich ook wil aansluiten bij de OSF. Hendrik ten Hoeve is als lijsttrekker voor de Eerste Kamer verkiezingen de meest waarschijnlijke kandidaat voor de OSF Senaatszetel.

Hendrik ten Hoeve is woonachtig in Stiens (Friesland). Hij studeerde economie tussen 1963 en 1971 aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam. In 1974 begon Ten Hoeve zijn loopbaan als leraar economie en conrector aan de Christelijke Scholengemeenschap Oostergo te Dokkum. Van 1988 tot 2008 was hij daar lid van de Centrale Directie van het inmiddels geheten Dockinga College. Ten Hoeve werd in 1975 penningmeester bij de Fryske Nasjonale Partij, maar vanaf 1976 tot 1980 verruilde hij de rol tot die van voorzitter. Van 1980 tot 1988 werd Ten Hoeve verkozen tot lid van de Provinciale Staten van Friesland. In 2003 werd Ten Hoeve met voorkeurstemmen tot OSF Senator verkozen. In 2007 werd hij herkozen.

Kees de Lange
De OSF betreurt het ten zeerste dat de huidige OSF Senator Kees de Lange gisteren naar buiten kwam met zijn besluit om niet meer namens de OSF in de Senaat te willen zitten. Hij wil de laatste maand van zijn ambtsperiode op persoonlijke titel afmaken. Zijn reden omschrijft hij zelf als volgt "Ik ben niet bereid om als Senator vertegenwoordiger te zijn van Volkspartij Limburg, en de heer Van Rey, zelfs niet voor een enkele dag".

Gezien het besluit van de Ledenraad van de OSF is De Lange dus te vroeg met zijn mening naar buiten gekomen en zou hij feitelijk op zijn schreden moeten terugkeren.

Onafhankelijke SenaatsFractie
De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen. De partijen blijven autonoom en onafhankelijk, maar ook met elkaar verbonden. De volgende OSF leden wisten bij de verkiezingen in maart zetels in Provinciale Staten te verkrijgen;


  • De FNP in Fryslân (4 zetels)

  • Groningen Belang (3 zetels)

  • Partij voor het Noorden in Groningen (1 zetel)

  • OuderenPartij Noord-Holland (1 zetel)

  • Lokaal-Limburg (1 zetel)

  • Partij voor Zeeland (1 zetel)

  • Sterk Lokaal Drenthe (1 zetel)

  • Lokaal Brabant (1 zetel)
De OSF is opgericht op 22 maart 1999 en is sindsdien vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. De OSF staat voor het scheppen van betere voorwaarden voor het functioneren van Provinciale Politieke Groeperingen (PPG's) en de democratisering van de politieke cultuur en structuur, het uitdragen van de gedachte dat het besturen van gemeenten en provincies geschiedt door onafhankelijke lokale en regionale politieke groeperingen (en niet door afdelingen van landelijke politieke partijen).

Voor de OSF is ‘onafhankelijke politiek' het besturen van de overheid door mensen die niet verbonden zijn aan de traditionele politieke stromingen. Onafhankelijke politiek kiest er voor om elke probleemstelling vanuit de menselijke maat te beoordelen en de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgers neer te leggen, onder het motto "Decentraal en regionaal regeert beter!".


Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de onafhankelijke politiek.
Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.>Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer