NIEUWS   18-08-2015


Fryslân: Vragen over gevolgen CO2-vonnis Urgenda voor veenweidegebied

FNP in Algemeen Bestuur Wetterskip Fryslân

Jan van der Kooi 2015 lyts   

Urgenda heeft onlangs gelijk gekregen van de rechter in hun zaak tegen de Nederlandse Staat over de CO2-uitstoot.  De Waterschapsfractie van de FNP wil nu weten wat de gevolgen van dit vonnis zijn voor het beleid van Wetterskip en Provincie in het veenweidegebied. De oxidatie van het veen is in onze provincie een belangrijke bron van CO2-uitstoot. De Waterschapsfractie heeft het punt aangekaart in de AB-vergadering van 30 juni.

 

Jan van der Kooi

AB-lid voo de FNP

 

Reactie? Mail jan.van.der.kooifnp.frl  

Woordvoerder Jan van der Kooi vraagt aan het DB en AB van het Wetterskip naar de extra kosten die door de rechterlijke uitspraak kunnen ontstaan. Draait misschien de landbouw hier voor op? Of de algemene belastingbetaler? En heeft dit ook zijn weerslag op de provinciale Veenweidevisie? Van der Kooi vergt het Dagelijks Bestuur om met spoed na te denken over de gevolgen voor uitvoering en financiën van het Wetterskip. Hij heeft het DB verzocht om een memo die moet aangeven hoe het Wetterskip op deze ontwikkeling denkt in te spelen.

 

Het is mogelijk de oxidatie van het veen en dus de extra uitstoot van CO2 te verminderen. Bijvoorbeeld door het waterpeil te verhogen in het veen. De Europese Unie stelt miljoenen beschikbaar om tot een CO2-arme economische groei te komen. Dure maatregelen in het veenweidegebied zouden hier deels mee kunnen worden betaald. De Statenfractie van de FNP heeft hier in januari nog een motie over ingediend, die met algemene stemmen werd aangenomen.Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer