NIEUWS   10-09-2015


Fryslân: Onderwijs in minderheidstaal in de grote stad: het kan !

Opiniestuk van Saapke Voolstra

Saapke Voolstra 2   

Glasgow, de grootste stad van Schotland, heeft al sinds 1999 een school die volledig in het Schots Gealic (hierna: Gaelic) onderwijst. Op dit moment gebruikt geen enkele school in Fryslân uitsluitend het Fries als voertaal.

 

Saapke Voolstra, 2e opvolger FNP Statenfractie

lid sectie Boarger en Mienskipssaken

 

Reactie? Mail s.voolstrafnp.frl

Onderwijs in minderheidstaal in de grote stad: het kan !

 

Gaelic is een minderheidstaal die in Schotland door ongeveer 1% van de inwoners wordt gebruikt. Begjin maart 2015 heb ik deze school bezocht, de Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. Dit was in het kader van internationalisering voor de opleiding die ik volg (Master Special Educational Needs), waarin ik een oriëntatie volgde op een onderwijssysteem in het buitenland. De school is opgericht vanuit een behoefte van de gemeenschap. Een groot aantal ouders wilde graag onderwijs in de Gaelic taal voor hun kinderen. De opening was in 1999 en in 2006 was de school dermate gegroeid dat er verhuisd moest worden naar een grotere school.

 

Het doel van de school is niet om er zoveel mogelijk Gaelic-sprekers bij te krijgen, maar om van hun leerlingen succesvolle studenten, zelfverzekerde individuen en effectieve bijdragers aan de maatschappij te maken. De Gaelic taal wordt gebruikt als bindmiddel bij het behalen van deze doelen op school (Sgoil Gháidlig Ghlaschu, 2001-2015). Op deze school heb ik kunnen zien, dat het mogelijk is om onderwijs volledig in een minderheidstaal te krijgen, van peuter tot en met volwassene. Mijn ervaring op deze school maakt dat ik wel de stelling aan durf te gaan dat onderwijs in een minderheidstaal, ook in een grote stad, een meerwaarde kan zijn voor de leerlingen die dit onderwijs volgen.

 

 

Klik hier door naar het volledige artikel (FR)Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer