NIEUWS   08-03-2014


FNP Dantumadiel positief over MFC/Dorpshuis Feanwalden

De afgelopen weken is in Feanwâlden onrust ontstaan over het uitstellen van een besluit over het MFC/ Dorpshuis in de gemeenteraad.

De FNP wil besluiten nemen op basis fan feiten en argumenten. Na een informatieavond over het MFC/Dorpshuis in januari, bleven enkele vragen onbeantwoord. Daarom wilde de FNP fractie nadere informatie inwinnen.

Begin maart heeft de FNP fractie dan ook een gesprek gehad met het stichtingsbestuur MFC/Dorpshuis en heeft toen een helder beeld gekregen van de situatie. Vooral het grote draagvlak voor de plannen onder de inwoners van Feanwâlden is voor de FNP zeer belangrijk.

FNP Dantumadiel vindt het voor de leefbaarheid van groot belang dat het dorp een breed gedragen MFC/Dorpshuis krijgt en heeft dan ook een positief gevoel bij de plannen die op 22 april aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd.

Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer