NIEUWS   23-09-2015


Fryslân: Regering teruggefloten over Omrop Fryslân via Europarlement

De EFA-fractie in het Europees Parlement stelt vragen over Omrop Fryslân aan de Europese Commissie.

FNP vraagt eigen EFA-fractie in Brussel om steun voor Omrop Fryslân

 

Het schrappen van de zelfstandige positie van de regionale omroep en zware bezuinigingen zijn in strijd met diverse Europese verdragen en met het beleid van de Europese Unie zelf, zo stelt fractievoorzitter Terricabras.

  

De Nederlandse regering gaat te gemakkelijk over de unieke positie van de Friese zender heen. Het Fries als officieel erkende regionale taal binnen de lidstaat Nederland moet zijn omroep met bestuurlijke autonomie en financiering behouden, valt te lezen in de ingediende vragen van de EFA. Het probleem speelt ook in andere lidstaten van de EU, zoals met de zender S4C in Wales.

 

Fractievoorzitter Terricabras van de EFA onderbouwt zijn vragen met verwijzing naar het Europees Handvest voor Kleine of Regionale Talen, bepaalde artikelen bij het Europese Verdrag van Kopenhagen (ECMRL), het Europees Verdrag voor de Mensenrechten (ECHR) en het Kaderverdrag voor de bescherming van Nationale Minderheden (FCNM). Al die verdragen zijn door Nederland geratificeerd. Het zouden dode letters zijn als Nederland zich daar als lidstaat niet aan zou houden.

 

De EFA wil dat de Europese Commissie op basis van dit beleid nu de Nederlandse regering op haar verantwoordelijkheden aanspreekt. Doel moet zijn het behoud van bestuurlijke zelfstandigheid en een aparte financiering van Den Haag voor de Omrop. Terricabras: ‘De Europese Unie heeft zichzelf verplicht om de regionale- en minderheidstalen en de taalkundige diversiteit in Europa te bevorderen.'

 

‘Het belang van TV en radio voor behoud en ontwikkeling van een taal valt niet te onderschatten. De Nederlandse regering heeft de zorgplicht om te garanderen dat een minderheidstaal binnen de staatsgrenzen kan overleven en zich kan ontwikkelen. De voorgenomen bezuinigingen zijn een bedreiging voor de financiële toekomst van Omrop Fryslân en voor haar bestuurlijke autonomie.'

 

 

Bijlage:

EFA vragen Omrop FryslânTags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer