NIEUWS   28-09-2015


Fryslân: Rijk én Provincie Fryslân meebetalen aan Omrop Fryslân

Opiniestuk Corlienke de Jong

Net als bij de rechtbanken is de reorganisatie van de regionale omroepen zuiver en alleen in gang gezet om de bezuinigingen van het Kabinet-Rutte mogelijk te maken. Niet de inhoud maar de financiële taakstelling van het Rijk staat centraal. Terugblikkend kunnen we constateren dat dit al duidelijk was bij de kamerdebatten over de Wet Gebruik Friese Taal in 2013 en 2014. Er zijn toen door PvdA en CDA al moties ingediend over de speciale positie van Omrop Fryslân. Het is de partijen duidelijk gemaakt dat ze voor het Fries en de Omrop van alles kunnen vragen, maar dat het geen cent mag kosten. De bezuiniging van € 17 miljoen op de regionale omroepen is door het kabinet al ingeboekt.

 

Klik hier verder naar het volledige artikel (FR)

 

 

Dit opiniestuk is eerder verschenen als Te Gast in de LC van 26 sept 2015Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer