NIEUWS   31-10-2015


Fryslân: Frijbûtser oktober nu online

Algemene Ledenvergadering 20 november 2015

Tweehonderd jaar Staten-Generaal. Dat lijkt op terugzien, maar Ultsje Hosper blikt in zijn hoofdartikel met name vooruit naar komende verkiezingen. In de nieuwe Frijbûtser verder de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2015. Op de clustervergaderingen is het contact tussen de FNP-afdelingen, HB en Statenfractie versterkt. Eddie de Vries stelt zich voor als nieuw lid van het Hoofdbestuur.

 

De actieve FNP-politici en bestuurders hebben een geslaagde avond over de vluchtelingenproblematiek gehad. De partij werkt ruimhartig en solidair mee aan de noodopvang maar vraagt aandacht voor de Friese aard en schaal. De Statenfractie pleit in een uitgebreid artikel voor een zelfstandig organisatie voor Omrop Fryslân in het nieuwe mediabestel. Sybren Posthumus doet verslag van een wetenschappelijk onderzoek naar meer zeggenschap voor de regio. Verder ook de resultaten van het onderzoek naar het FNP-initiatief van het Taaltasje.

 

De Kadercommissie houdt op 5 november een infoavond over het Taalweb als hulpmiddel bij het Fries schrijven. De Waterschapsfractie van de FNP kreeg waardering voor haar gedegen Algemene Beschouwingen in het Algemeen Bestuur. De Frijbûtserredactie is versterkt met Harry van Borkulo. Van de afdelingen ditmaal een verslag van een geslaagde bindingsactiviteit van de FNP Leeuwarden. Met deze activiteit zet het afdelingsbestuur stappen naar de volgende grote herindeling van onze gemeenten in 2018. Van Nynke Beetstra tenslotte een ingezonden stuk voor het behoud van de regionale spoorlijnen in Fryslân.

 

 

Klik hier naar Frijbûtser 440 van oktober 2015Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer