NIEUWS   03-11-2015


Dongeradiel: Contractbreuk en handelswijze CU veroorzaakt vertrouwensbreuk

Lees het persbericht:

Contractbreuk en handelswijze CU veroorzaakt vertrouwensbreuk

 

Maandagavond 2 november is in een gemeenschappelijke fractievergadering van CDA Dongeradeel en FNP Dongeradiel gebleken dat er een vertrouwensbreuk is tussen CDA en FNP enerzijds en de ChristenUnie anderzijds. Het vertrouwen is onherstelbaar beschadigd, naar aanleiding van het niet nakomen van een coalitieafspraak over koopzondagen door de ChristenUnie.

 

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 29 oktober maakte de ChristenUnie een draai en stemde tegen het collegevoorstel dat uitvoering moest geven aan het Coalitieakkoord. In dit door alle 3 coalitiepartijen ondertekende akkoord wordt een beperkt aantal koopzondagen mogelijk gemaakt.

 

Vorig jaar stemde de ChristenUnie nog in met het collegevoorstel voor de proef tot invoering van koopzondagen. Door weerstand binnen de partij besloot ze in afwijking van het coalitieakkoord tegen de definitieve invoering te stemmen. Het CDA en de FNP hebben begrip voor de principiële opvattingen van de partij en hebben ruimte gegeven voor een tegenstem van de ChristenUnie. Wel is de ChristenUnie meermalen gevraagd om een eerlijke uitleg te geven over de redenen van de wijziging van haar standpunt. Dit bleef uit in de raadsvergadering van donderdag.

Het vertrouwen is daarmee ernstig geschaad en kon in de afgelopen dagen niet dusdanig worden hersteld dat verdere samenwerking mogelijk is. Daarmee is helaas een einde gekomen aan de samenwerking.  

 

De komende dagen zullen CDA en FNP met de andere fractievoorzitters overleg hebben over de ontstane situatie.Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer