NIEUWS   21-10-2015


Fryslân: OSF eist vermindering gaswinning

Gevolgen mijnbouw en Mediawet voor de regio

Algemene Beschouwingen Eerste Kamer

Senator Hendrik ten Hoeve van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) kiest tijdens de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer nadrukkelijk de zijde van de inwoners van Groningen en Drenthe. Zij dienen op korte termijn schadeloos gesteld te worden voor de overlast door de gaswinning. De OSF Senator legt daarbij ook een link naar Limburg. Want ook daar zorgt de delving van steenkool, 50 jaar na de aankondiging van de sluiting van de mijnen, nog steeds voor mijnschade en overlast. 

 

Ten Hoeve wijst de regering op de toezegging om minder aardgas te winnen in het Noorden van Nederland. De OSF Senator wil nu graag de concrete plannen weten. Daarnaast wil de Senator dat de regering haast maakt met de nieuwe mijnwet. Hierin zou o.a. de omkering van bewijslast moeten worden geregeld. Dit om de bewoners van Groningen en Drenthe te helpen om schade door aardbevingen als gevolg van gaswinning sneller vergoed te krijgen. 

Limburg
Verrassend is de link die de OSF Senator legt met Limburg. Ook hier kan de mijnwet namelijk de nog steeds bestaande problemen helpen oplossen. In Limburg, 50 jaar na de aankondiging van de mijnsluitingen, is nog steeds sprake van nieuwe mijnschade. Dat komt doordat het mijnwater niet meer wordt weggepompt. Het gevolg hiervan is dat erosie en aardval in de oude mijngangen vrij spel krijgen. De gevolgen boven de grond zijn al merkbaar, woningen verzakken en grote scheuren ontstaan. 

Regionale Omroep
Ten Hoeve vraagt in zijn bijdrage aan de algemene beschouwingen ook aandacht voor de lokale omroepen. De wijziging van de Mediawet, met een bijbehorende bezuiniging van 17 miljoen, zorgt voor onrust in de regio's. De OSF ziet het belang van de regionale journalistiek en vindt dat die beschermt dient te worden. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van Omrop Fryslân, verantwoordelijk voor radio- en tv-uitzendingen in de tweede rijkstaal. Die positie past niet in de huidige voorstellen. 

Burgers
Hendrik ten Hoeve kiest met zijn bijdrage aan de algemene Beschouwingen duidelijk voor de burger. "Die moeten gehoord worden en die moeten beschermt worden", zegt de Senator, "dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van de OSF. Zoals altijd kiest de Onafhankelijke politiek er voor om elke probleemstelling vanuit de menselijke maat te beoordelen en de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgers neer te leggen. Ook in de Eerste Kamer willen wij de burgers een stem geven." Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer