NIEUWS   09-12-2015


Dongeradiel: Coalitie Dongeradeel weer op sterkte

Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) zal als derde partij deel uitmaken van de coalitie van de gemeente Dongeradeel.

CDA en FNP hebben samen weliswaar een meerderheid maar de voorkeur ging uit naar een zo groot mogelijk draagvlak in de gemeenteraad. Na het vertrek van de CU uit de coalitie, zijn daarom constructieve gesprekken gevoerd met  alle oppositiepartijen.  Na de gesprekken bleek dat een coalitie met het  ABD kon worden gevormd. Het  ABD onderschrijft het bestaande coalitieakkoord en er is wederzijds vertrouwen en programmatische overeenstemming.

Namens ABD zal de heer P. L. Braaksma (Oostrum) wethouder worden in het college dat verder bestaat uit CDA-wethouder A. van der Ploeg en FNP-wethouder P. de Graaf. Braaksma zal zich onder andere richten op economie en arbeidsmarkt, recreatie en toerisme en sociale werkvoorziening. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 december zal hij worden benoemd als wethouder.

Mevrouw J. van Midlum (Wierum) zal als fractievoorzitter samen met de heer T. Visser (Moddergat) de ABD fractie vormen.

De nieuwe coalitie ziet de samenwerking met vertrouwen tegemoet.

 

Informatie kunt u verkrijgen bij de fractievoorzitter Fedde Breeuwsma: 06-13168533. Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer