NIEUWS   09-12-2015


Fryslân: FNP: snellere reparatie spoorbrug Ostfriesland

Stremming van 5 jaar 'te gek voor woorden'

Klaas Fokkinga 2015 lyts   

Fryslân kan niet 5 jaar wachten op de kapotte brug bij Weener in de spoorverbinding van Leeuwarden via Groningen naar Bremen en Hamburg. Het Friese provinciebestuur moet in actie komen voor een snellere reparatie. Dat bepleit de FNP in schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

 

Klaas Fokkinga, FNP woordvoerder Openbaar Vervoer 

Reactie? Mail k.fokkingafryslan.frl

De FNP vindt het 'te gek voor woorden' dat een spoorbrug er 5 jaar uit moet liggen. Is zo'n langdurige stremming wel reëel, en zou het niet veel sneller moeten, is één van de vragen. De fractie wijst er op dat de Provincie Fryslân met Groningen en het Rijk nu juist het spoor richting Oldenburg wil opwaarderen. Dat is ook vastgelegd in het Friese Coalitieakkoord 2015-2019. De basis voor dit beleid ligt in een FNP motie in de Staten van 7 novimber 2012. ‘Wat betekent de kapotte brug voor dit project?', zo wil de FNP weten.

 

De Statenfractie wijst verder op de grote stroom (internationale) reizigers die Leeuwarden in 2018 met de Culturele Hoofdstad verwacht. De treinverbinding richting de andere Frieslanden is daarbij eigenlijk onmisbaar. De FNP wil dat het College met de andere overheden en belanghebbende organisaties zoals Arriva en ROCOV zijn uiterste best doet om de beschadigde brug zo snel mogelijk weer in orde te krijgen.

 

 

Bijlagen:

FNP skriftlike fragen trein Harlingen-Hamburg

FNP motie 2012 trein Harlingen-HamburgTags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer