NIEUWS   18-12-2015


Fryslân: Historische Statenvergadering met Campus Fryslân

Resultaten FNP in PS van 16 december 2015

De FNP is erg blij met het PS-besluit om te investeren in de nieuwe universitaire Campus Fryslân. Woordvoerder Corlienke de Jong sprak in haar toespraak van een historische dag. De FNP heeft lang gestreden voor een Friese Universiteit. Wij verwachten van Campus Fryslân gunstige effecten op de Friese economie, een bruisend academisch klimaat in Leeuwarden en een bijdrage tegen de braindrain. De FNP heeft een toezegging gekregen voor een onderzoek naar een Wetenschapswinkel, waarvoor we samen met de VVD en 50Plus een motie hadden klaarliggen.   

 

Kritische vragen had de FNP over de overeenkomst met Leeuwarden en de RUG, en over de naam van het nieuwe University College. De FNP heeft wederom gevraagd om stevige garanties voor de bestaande kennisinstellingen zoals Wetsus en de Fryske Akademy. Daarop kwamen in het algemeen goede antwoorden van gedeputeerde De Rouwe. Wel blijft de zorg bestaan over het realiteitsgehalte van het genoemde aantal van 1000 studenten. Dat is echter het risico en de verantwoordelijkheid van de RUG, zo bleek. Alles afwegende durft de FNP de investering van 17 miljoen wel aan. Corlienke: ‘2016 wurdt in histoarysk jier foar Fryslân !'.

 

 

Gasboringen Oppenhuizen

Wopke Veenstra diende mede namens een groot aantal andere partijen een kritische zienswijze in op de geplande gasleiding van Vermilion in de omgeving van Oppehuizen. Net als de gemeenteraad van Súdwest willen PS beslist geen nieuwe boringen meer. Ook is er wederom gepleit voor de omgekeerde bewijslast in de Mijnbouwwet. 

 

Zoals het nu lijkt komt er voor de ongeruste omwonenden een 0-meting en een schaderegeling. Als regio staan wij echter relatief machteloos, want minister Kamp geeft de vergunningen af en gaat over het Rijksinpassingsplan. De VVD, in spagaat tussen regionale zorgen en het nationale gasbeleid van de VVD-minister, heeft het amendement van de andere partijen niet gesteund.  

 

 

Bruggen en water

De Staten hebben voorts unaniem besloten door te gaan met de afstandsbediening van de bruggen. De FNP had bij monde van woordvoerder Klaas Fokkinga nog wel een kritische vraag over de aanpassing van sommige gemeentelijke bruggen die daarvoor nodig is. Gedeputeerde Kielstra (VVD) antwoordde dat de Staten in 2014 hebben aangegeven ruimhartig om te gaan met aanvragen van gemeenten. Dus zou een dure aanpassing voor rekening van de Provincie kunnen komen. Zoals in Ferwerderadeel en Dongeradeel. Wel is en blijft de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de bruggen.

 

Bij het onderwerp Europese Kaderrichtlijn Water uitte de FNP zijn zorgen over de terrestrische ecosystemen. Een goed 'grondklimaat' is van belang. Fokkinga heeft er op aangedrongen dat Gedeputeerde Staten goed contact houden met de grondeigenaren om te werken aan deze ecosystemen.  

 

 

Begroting 2016

Woordvoerder Financiën Sybren Posthumus heeft er mede voor gezorgd dat de financiële dekking van het coalitieakkoord in 2016 niet in gevaar komt. De oppositie had een groot aantal moties en amendementen klaar liggen om te zorgen dat diverse onderdelen van het lopende beleid niet konden doorgaan. Door eendrachtig optreden van FNP, CDA, SP en VVD is daar een stokje voor gestoken.

 

 

Voor een volledig videoverslag van de Staten klik hier.

Voor de besluitenlijsten en stemuitslagen klik hier .

 

 

Bijlage:

2015-12-16 ps tekst FNP rug-campus Fryslân

 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer