NIEUWS   01-03-2016


Fryslân: De FNP in Provinciale Staten van 24 februari 2016

Onderzoek vaarweg Drachten breder trekken

Vaarweg Drachten

FNP woordvoerder Verkeer en Vervoer Klaas Fokkinga oogstte succes met een voorstel in de Staten om de plannen voor een nieuwe vaarweg naar Drachten breder te trekken. Volgens de partij kunnen PS pas een besluit nemen als er een ruimtelijk-economische analyse ligt van de ontwikkeling van alle beroepsvaarwegen en natte bedrijventerreinen in de regio. Het amendement van de FNP kreeg steun van vrijwel alle partijen. Alleen ChristenUnie en PVV waren er op tegen.

 

Aquaduct Drachtsterweg

Klaas Fokkinga stelde verder mondelinge vragen over de problemen met het aquaduct bij de Drachtsterweg in Leeuwarden. Gedeputeerde Poepjes antwoordde dat verder gevaar voor het verkeer en de omgeving 'een kardinaal ijkpunt' zijn voor de Provincie. Het was niet de eerste keer: Fokkinga had in 2015 al twee keer eerder zulke vragen gesteld. 

 

Fries Museum

Corlienke de Jong ging in haar bijdrage in op de vraag van het Fries Museum om extra geld van de Provincie. De FNP heeft in het verleden de nieuwbouw van het museum en het nieuwe depot gesteund. Mede daardoor zijn er de afgelopen jaren al meer dan 100.00 bezoekers geweest en staat er nu iets om trots op te zijn. We geven ook een miljoen voor zogenaamde blockbusters zoals de grote internationale Alma Tadema tentoonstelling later dit jaar. Echter: uitsluitend aan het Fries Museum weer een jaarlijkse indexering van de subsidies toekennen is geen optie. Dan zouden alle andere instellingen met een jaarlijkse budgetsubsidie direkt ook op de stoep staan. De FNP zou liever willen onderzoeken of het mogelijk is om de gehele provinciale begroting voor Taal en Cultuur nog eens te verhogen. Dat zal nog wel een hele toer worden; er zal dan elders moeten worden bezuinigd.

 

Belastingvrije zônes

De eerste drie jaar belastingvrij je bedrijf opzetten in Noordwest-,  Noordoost- of Zuidoost-Fryslân. Met dat voorstel was Sybren Posthumus tamelijk succesvol in de Staten. Op initiatief van de FNP zal de Provincie Fryslân nu nagaan wat de mogelijkheden zijn. Dat is in de Staten besloten met een ruime meerderheid van FNP, CDA, PvdA, SP, VVD, 50plus, FPP, PvdD en GrienLinks.

De FNP wil met de andere partijen dat het platteland in Fryslân leefbaar blijft. Met breedband internet, coaching door ondernemers die hun sporen al verdiend hebben en de eerste drie jaar vrijstelling van belasting willen de Staten de krimpgebieden een impuls geven. Er zijn al divers succesvolle 'belastingvrije zônes in de EU, zoals in Shannon (Ierland) en diverse regio's in de Baltische staten. 

 

De afvaloven van Omrin

Klaas Fokkinga refereerde in het debat over de REC in Harlingen aan de soms 'hysterische vormen' die de openbare discussie over de REC aanneemt. De FNP vindt het erg jammer dat het kennelijk niet mogelijk is dat zogenaamde deskundigen met gedeelde conclusies en aanbevelingen komen. Het vertrouwen bij de bevolking is geschonden. De REC zal hard moeten werken om dit vertrouwen weer terug te winnen. De FNP wil dat ondertussen de techniek van de REC, de bedrijfsvoering en de communicatie worden verbeterd.

 

In de weken voorafgaand aan het debat had de FNP aan zijn raadsleden gevraagd om de wethouders als aandeelhouders van Omrin aan te spreken op de REC. Deze actie  in samenwerking met SP, Grienlinks en D66 heeft geleid tot diverse moties en brieven in de raden, waarmee de aandeelhouders op pad zijn gestuurd. In de Staten van 24 februari is met steun van de FNP een motie aangenomen die vraagt om in ieder geval de schoorsteen van de REC te verhogen. Daarvan verwachtt men dat het zal leiden tot minder neerslag van schadelijke stoffen in de directe omgeving. Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer