NIEUWS   05-02-2016


Fryslân: OSF/FNP senator kritisch in mediadebat

Lees de tekst van Hendrik ten Hoeve in de Eerste Kamer

Hendrik ten Hoeve 2015

  

Hendrik ten Hoeve

heeft een stevige bijdrage geleverd in het mediadebat in de Eerste Kamer op 2 februari 2016. Het ging wederom over de positie van Omrop Fryslân. Hij trok in het debat constructief op met de CDA-woordvoerder Joop Atsma, en met resultaat. Het wordt erg lastig voor staatssecretaris Dekker om de nieuwe mediawet er door te krijgen. Dat was wel duidelijk toen het debat werd afgebroken. Boodschap van de Senaat was dat Dekker eerst maar eens zijn toezeggingen zwart op wit moet zetten.

 

Kern van Ten Hoeve's betoog is dat de adviezen van de Commissie-Hoekstra over de Omrop moeten worden opgevolgd. Fryslân vraagt niet om een Friese redactie binnen een nieuwe Hilversumse RPO-organisatie, maar om een eigen omroep: ‘Met een volwaardig, zelfstandig en breed programma-aanbod in de Friese taal. Die brede taakopdracht behoeft een structureel gedifferentieerde financiering en een afzonderlijke benadering bij de bepaling van het noodzakelijke budget.'

 

De regering wil, ook als er geen nieuwe mediawet komt, de bezuiniging van 17 miljoen op de regionale omroepen doorzetten. Die is hoe dan ook al ingeboekt, zei Dekker. De OSF/FNP senator stelde daarop dat het volstrekt duidelijk is dat deze bezuiniging helemaal niet kan worden gerealiseerd zoals het nu gaat. Omrop Fryslân en anderen komen zo financieel klem te zitten per 1 januari 2017. Ten Hoeve heeft gevraagd om compensatie van de extra (frictie) kosten die hierdoor ontstaan. Dekker deed daarop een toezegging dat het Rijk de extra kosten zal betalen nu het allemaal nog langer onzeker blijft wat de situatie na 1 januari wordt. 

 

Ten Hoeve stelde verder dat de bezuiniging naast de ‘backoffice' en de techniek beslist ook de redactie, de journalistiek, zal treffen. Hij noemde dit 'een pijnlijke zaak' nu de regionale publieke omroep het toch al moeilijk heeft. Er is meer tijd nodig. De koepel van 'regionalen' ROOS heeft daar ook om gevraagd. 

 

Als de nieuwe wet het haalt, kan de zelfstandigheid van de bestaande organisaties zoals Omrop Fryslân dan ook blijven bestaan, was een andere vraag. Dekker liet Ten Hoeve duidelijk merken dat hij daar geen voorstander van is: ‘de programmering is voor mij de hoofdzaak'. Maar aan de andere kant, als de wet het niet haalt, dan blijven de bestaande omroepen zelfstandig, en moeten ze de zware bezuiniging ook zelf dragen. 

 

Dekker en de Provincie Fryslân willen de aparte positie van Omrop Fryslân nu regelen in de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur. De onderhandelingen daarover moeten nog beginnen en het resultaat is nog allerminst zeker. Als FNP sturen wij, in samenwerking met onze senator, onverminderd aan op een zelfstandige Omrop in Leeuwarden, wettelijk geborgd en met een eigen aparte financiering.  

 

 

NB het debat in de Eerste Kamer wordt voortgezet op 1 maart 2016

 

Bijlage: 

2016-02-02 Bijdrage Ten Hoeve OSF - mediawet Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer