NIEUWS   29-01-2016


Fryslân: Johannes Kramer spreekt bij FNP-zusterpartij SSW in Sleeswijk-Holstein

Voorbereiding congres Europese regionale partijen in april

Johannes Kramer 2015 lyts   

EFA-motie Europees vluchtelingenbeleid     

Johannes Kramer spreekt vrijdag 29 januari op de nieuwjaarsbijeenkomst van de zusterpartij van de FNP, de SSW (Süd Schleβwigsche Wählerverein) in Sleeswijk-Holstein. Het treffen heeft tevens als doel om de inbreng voor te bereiden voor het jaarlijkse congres van de Europese regionale partijen (EFA) begin april op Corsica. SSW en FNP willen daar een motie indienen voor een Europees vluchtelingenbeleid.  

 

Reactie? Mail:  j.kramerfryslan.frl 

 

In zijn toespraak gaat Kramer in op wat de Friezen in Westerlauwers-, Noord- en Ostfriesland bindt en wat ze gemeenschappelijk hebben. Als Noordzeelanden hebben we een lang en gemeenschappelijk verleden. Hij wijst op het boek van Michael Pye die onze voorouders een grote rol toedicht. De Friezen in de vroege Middeleeuwen hebben met hun handel het geld opnieuw uitgevonden en zijn van grote betekenis geweest voor de economische en culturele ontwikkeling van onze regio. 

 

Ook de actuele politiek in Europa komt aan bod. De vluchtelingenproblematiek is een gemeenschappelijk probleem dat alleen Europees kan worden aangepakt. En dan niet door grenzen te sluiten zoals Denemarken wil, zegt Kramer. De FNP zal daarom de twee aangekondigde moties van de SSW hierover steunen op het komende EFA-congres begin april.   

 

Andere punten die Kramer aansnijdt en die om een Europese oplossing en aanpak vragen, zijn de landbouw, de ganzen en het eierrapen. Bij ons mogen de kievitseieren niet meer worden meegenomen. In Frankrijk knallen ze de kieviten uit de lucht. Terwijl in heel Europa dezelfde vogelrichtlijnen gelden. Zulke tegenstrijdigheden maken van Europa volgens Kramer een abstract "Orwelliaans" rariteitenkabinet. Alle boeren, kieviten, ganzen zijn gelijk, maar sommige boeren, kieviten, ganzen zijn meer gelijk dan anderen.   

 

Johannes Kramer spreekt de wens uit dat het komende jaar een basis wordt gelegd voor een nieuwe gemeenschappelijke landbouwpolitiek. Mogelijk al onder het Nederlandse voorzitterschap. Maar: eerst zien, dan geloven.   

 

 

Bijlagen:

Toespraak Johannes Kramer 29 jan 2016 DU

Toespraak Johannes Kramer 29 jan 2016 NL Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer