NIEUWS   22-02-2016


Fryslân: FNP: onderzoek vaarweg Drachten breder bekijken

Amendement in Provinciale Staten 24 februari 2016

Klaas Fokkinga 2015 lyts   

De FNP komt met een voorstel in Provinciale Staten om de plannen voor een nieuwe vaarweg naar Drachten breder te trekken. Volgens de partij kunnen PS pas een besluit nemen als er een ruimtelijk-economische analyse ligt van de ontwikkeling van alle beroepsvaarwegen en natte bedrijventerreinen in de regio. Het amendement van de FNP krijgt op voorhand steun van CDA en VVD.    

 

Klaas Fokkinga, FNP woordvoerder Verkeer en Vervoer        

Reactie? Mail k.fokkingafryslan.frl

De FNP wil niet dat er straks dure besluiten vallen over een vaarweg Drachten zonder brede integrale afweging met de rest van Fryslân. Een bredere integrale afweging 'met een plus' is niet mogelijk uitsluitend op basis van de planstudies die het College nu vraagt, stelt FNP woordvoerder Klaas Fokkinga. 'Andere onderzoeken naar de vaarweg Akkrum-Heerenveen en het Van Harinxmakanaal lopen ook nog. ' 

 

Fokkinga:'Wat komt daar straks uit? Wij weten wel dat het meestal om heel dure maatregelen gaat die mogelijk ook heel fors kunnen ingrijpen in het landschap. Tegelijk worden de schepen steeds groter en willen we Fryslân graag aangesloten houden op de Europese hoofdinfrastructuur. Wij willen ook dat het conflict tussen het beroepsverkeer, de recreatie en de natuurwaarden bij de bestaande vaarweg door de Alde Feanen wordt opgelost.' 

 

Wat de vaarweg naar Drachten betreft wil de FNP dat de gevolgen van de 0-optie (niets doen) ook in breder regionaal economisch perspectief worden gezet. De mogelijkheid van het verhuizen van enkele bedrijven die volledig afhankelijk zijn van transport over water, is volgens Fokkinga niet serieus onderzocht. 'Op andere plekken zoals Skûlenboarch-Westkern investeren we nu juist in een nat bedrijventerrein aan het PM-kanaal. Dat is ook regionale economie die je in het hele plaatje moet meenemen.'  Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer