NIEUWS   21-03-2016


Fryslân: FNP met 8 mensen naar congres op Corsica

Jaarvergadering regionale partijen in Europa

De FNP gaat van 31 maart tot en met 3 april 2016 met acht mensen naar Corsica voor het jaarlijkse congres van de Europarlementspartij European Free Alliance  (EFA). Johannes Kramer zal als officieel vertegenwoordiger van de FNP deelnemen aan de discussies en stemmingen. Verder zijn onder andere ook Olrik Bouma als bestuurslid van de EFA en de Statenleden Corlienke de Jong en Sybren Posthumus aanwezig. 

 

Er zullen diverse moties over belangrijke actuele onderwerpen worden behandeld. Met het oog op de discussies over het vrije verkeer van personen en goederen binnen Europa is er een motie over het belang van open grenzen tussen de lidstaten van de Europese Unie. De FNP staat volledig achter het belang van open grenzen. Want daardoor kan de export worden bevorderd,  komen hechtere culturele verbindingen tot stand en kunnen toerisme en recreatie bloeien. En dat is ook in het belang van Fryslân. Andere moties gaan bijvoorbeeld over de behandeling van de Koerden in Turkije, rechten van minderheden in Europa en de vluchtelingencrisis. De FNP zoekt nadere samenwerking met andere partijen en politici uit heel Europa om tot oplossingen te komen voor het energievraagstuk. 


Op het congres is apart aandacht voor talen in Europa, met een conferentie op 2 april. Het Corsicaans is een bedreigde taal, waarvoor de organiserende partij PNC strijdt. Niet alleen op Corsica maar ook in Frankrijk en verder in Europa. Zo is in 2013 door het Europees Parlement met overgrote meerderheid gestemd voor een rapport over bedreigde talen in Europa, ingediend door de toemalige Corsicaanse Europarlementariër Francois Alfonsi. Voor de FNP is de diversiteit van talen en het beschermen van minderheden uiteraard een belangrijk politiek onderwerp. Op dit punt is er nog veel werk te verzetten binnen Europa.

 

De Europarlementspartij EFA is met 12 zetels vertegenwoordigd in het Europees Parlement. De FNP is met zo'n 40 andere partijen uit Europa lid van de EFA en heeft als mede-oprichter al meer dan 30 jaar een bestuurszetel in de partij. Op het EFA-congres komen ongeveer 150 deelnemers uit heel Europa. Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer