NIEUWS   02-03-2016


Fryslân: Zorgen over het dempen van sloten

Vragen van de FNP-waterschapsfractie

De waterschapsfractie heeft het dagelijks bestuur van het Wetterskip middels schriftelijke vragen aangesproken op het beleid inzake het dempen van sloten en slenken. Onze vertegenwoordigers Sake van der Meer en Jan van der Kooi krijgen signalen uit de gemeenschap dat dat niet goed gaat.

 

Er leven zorgen over de gestage vermindering van de opvangcapaciteit voor het water in de polders. Moeten de boeren bij het dichtgooien van sloten niet zorgen voor vervangende wateropslag? 

 

Verder zijn er mensen die zich melden over de verrrommeling en aantasting van het landschap. Eerst bij het dempen, wanneer er overal bergen grond liggen. Maar ook omdat het dempen van sloten en slenken soms ten koste gaat van landschappelijke en cultuurhistorische waarden.  

 

De waterschapsfractie wil weten hoe het Wetterskip daar in beleid en handhaving mee omgaat. De FNP acht beide punten, wateropvang en cultuurlandschappelijke waarden, van groot belang.Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer