NIEUWS   25-10-2016


Fryslân: FNP vragen over KH2018 en meertaligheid

Meertalige uitstraling belangrijk voor Culturele Hoofdstad Europa

We mogen van de organisatie van Culturele Hoofdstad verwachten dat ze in hun communicatie en uitstraling consequent meertalig, op de Friese én op de Europese 'mienskip' zijn gericht. Bij het Bidbook van KH2018 zijn er wat dat betreft hoge verwachtingen gewekt. Dat stelt de FNP in schriftelijke vragen aan gedeputeerde Poepjes.

 

Aanleiding voor de vragen van FNP woordvoerder Corlienke de Jong is het recente onderzoek van de Fryske Akademy naar de communicatie van KH2018. Creativiteit en kunde op het vlak van communicatie is er binnen KH2018 genoeg, zo stelt De Jong. ‘Wij mogen dan ook van de organisatie verwachten dat ze in staat zijn om door goede communicatieplannen een consequent meertalige uitstraling in de Europese context te realiseren.'

 

Op basis van het Bidbook van KH2018 bleek dat de Europese jury naast de artistieke doelen vooral ook onder de indruk was van het unieke meertalige karakter en het 'mienskipsgevoel' waarmee Leeuwarden / Fryslân zich onderscheidt. De FNP is van mening dat er dan ook eisen op dit gebied mogen worden gesteld om juist die doelen te behalen. De Jong wil weten hoe de Provincie hiermee omgaat.  

 

De FNP wijst er op dat het provinciale KH2018-project 'Lân fan Taal' per definitie een meertalige opzet en uitstraling heeft. Het zou ten koste gaan van zulke projecten als de inbedding in de rest van KH2018 in het geheel geen meertalige uitstraling zou hebben. De FNP woordvoerder vraagt gedeputeerde Poepjes naar de concrete ingrepen die er zullen komen en waar de gedeputeerde naar eigen zeggen 'persoonlijk op toe wil zien'.

 

Bijlagen:

FNP vragen KH2018 en meertaligheid  Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer