NIEUWS   05-12-2016


Fryslân: FNP: heldere doelen met Taalplan Fries op school

Niet de ontheffing centraal maar het onderwijs waar kinderen recht op hebben

De FNP wil dat het provinciebestuur duidelijke doelen, acties en planningen maakt voor het Taalplan Frysk op school. Het doel is dat leerlingen uiteindelijk aantoonbaar beter Fries leren. Het gaat niet om een ontheffing voor de school maar om een plan dat kinderen in Fryslân het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Dat stelt de FNP Statenfractie met schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

  

FNP woordvoerder Corlienke de Jong wijst er op dat het Fries wettelijk is geregeld. Het beleid van de Provincie is er op gericht de positie van het Fries in het onderwijs te versterken. Provinciale Staten kunnen echter niet goed zien wat nu de concrete doelen, acties en planningen zijn voor dit zogenaamde Taalplan Frysk. Hoe gaan scholen en leerlingen concreet naar een effectief meertalige situatie toegroeien?

 

De FNP vraagt naast de concrete uitwerking van de plannen ook om informatie over de bereikte effecten bij de leerlingen. Hoe gaat het verder met de meer dan 200 meertalige kinderopvang - en peuterspeelzalen, ook in de Friese steden? Is er wel genoeg aandacht voor de kinderen die van huis uit Friestalig zijn? Of wordt alles vormgegeven rondom de Nederlandstaligen?  

 

De partij wil ook weten hoeveel scholen straks de kwaliteit van het Fries moeten verbeteren. Volgens de woordvoerder spelen afspraken met de onderwijsinspectie daarbij een grote rol. De Jong wil uiteindelijk een tussenevaluatie van het Taalplan zien om zo nodig in een openbaar debat te kunnen bijsturen.

 

 

Bijlagen:

FNP skriftlike fragen Taalplan Frysk op school Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer