NIEUWS   14-11-2016


Fryslân: Afspraken over rol en kostenbeheersing SNN nakomen

'Slank uitvoeringsorgaan' vraagt steeds meer geld

Vragen Sybren Posthumus , woordvoerder Economie en Financiën

 

De Statenfractie van de FNP wil dat de afspraken over de kosten van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), en wat er wel en niet wordt gedaan, worden nagekomen. Dat stelt de FNP naar aanleiding van een aantal documenten waaruit blijkt dat SNN nog meer gemeenschapsgeld van de deelnemende overheden zoals Fryslân wil. Het gaat dan om het Internationale Welcome Center North (IWCN), een samenwerking met het Russische Leningrad Oblast en voor de eigen organisatie. Dat is volgens de FNP in strijd met de afspraken.  

 

Voor het IWCN was de afspraak dat er alleen bekostiging zou komen voor drie jaar, tussen 2014 en 2016. Die aanloopsubsidie zou voldoende moeten zijn en er is in de vergadering van SNN op 24 juni 2014 expliciet afgesproken en toegezegd dat '...een structurele bijdrage van de provincies niet aan de orde is.'. In het verslag van de Bestuurscommissie Economische Zaken van 17 mei dit jaar, dat Provinciale Staten net hebben ontvangen, staat dat er nu toch weer een discussie komt over een structurele bijdrage. De FNP verlangt opheldering.  

 

De FNP wil ook duidelijkheid over het opnieuw optuigen van de samenwerking met het Russische Leningrad Oblast. SNN stelt voor om dat projekt, dat in 2016 afliep en waarbinnen sinds de politieke ontwikkelingen in Rusland in 2014 al geen activiteiten meer waren, een vervolg te geven. Het project zou (mee) betaald moeten worden met gemeenschapsgeld, met een bijdrage van de deelnemende overheden en dus ook van Fryslân. De Statenfractie van de FNP wil weten wat de extra kosten voor Fryslân zijn en of het College van GS net als de FNP van mening is dat dit project niet past bij het 'slanke uitvoeringsorgaan van subsidies' dat de Staten voor ogen hebben met het SNN. 

 

Tenslotte wil de FNP weten oft het College het besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 25-05-2016 gaat uitvoeren over de maximale verhoging van de bijdrage aan SNN. Het SNN stelt zelf voor om jaarlijks 3,5% meer te ontvangen, maar Provinsciale Staten hebben besloten dat dit maximaal de inflatiecorrectie mag zijn.Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer