NIEUWS   20-10-2016


Fryslân: Minder bezuinigen op Omrop Fryslân

Hendrik ten Hoeve in de Eerste Kamer 11 oktober 2016

'En bestuursafspraak niet laten wachten'

 

Alhoewel de staatssecretaris er nog van uit lijkt te gaan dat het wetsvoorstel zoals dat bedoeld was om de inbedding van de regionale omroepen in de RPO te realiseren, er op termijn nog wel zal komen, lijkt dat toch niet zo zeker. Het lijkt niet aannemelijk dat dit in het komende halfjaar nog kan, en wat er daarna gebeurt blijft natuurlijk afwachten. Dat betekent naar mijn gevoel dat het zinvol is om voorlopig uit te gaan van de situatie zoals die nu ontstaan is. De regionale omroepen blijven functioneren als aangewezen regionale publieke media- instellingen en kunnen op basis van die aanwijzing uitzenden. Zij blijven dus ook wat betreft zend-concessie zelfstandig en zijn niet gebonden aan aanwijzingen die hun eventueel door de RPO gegeven worden.

 

Het lijkt mij niet duidelijk of alle geplande bezuinigingen gerealiseerd zullen worden, de ontstane verwarring zal ook niet bevorderend werken. Hoe dan ook brengt het IPO nog eens weer de eerder ook hier breed gedeelde vrees naar voren dat de programmatische invulling te lijden zal hebben. Niet bezuinigen zou natuurlijk de definitieve oplossing geven voor alle betrokken regionale omroepen. Minder bezuinigen zou ook al helpen. En het minste wat gevraagd kan worden is dat de al beloofde vermindering van de bezuiniging met een halfjaartranche van 8,5 mln euro evenwichtig ten goede komt aan alle regionale omroepen. Onafhankelijk, dunkt mij, van de vraag of ze wel of niet bepaalde bezuinigende samenwerking willen aangaan. Dat is in ieder geval de enige manier om de voor de hand liggende consequentie te trekken dat de nu zelfstandig gebleven omroepen het principiële recht hebben om hun eigen beslissingen te nemen.

 

Tenslotte, voorzitter, ik waardeer het dat de staatssecretaris het opnemen van een paragraaf over functie en taak en mogelijkheden van Omrop Fryslân in de bestuursafspraak met de provincie Fryslân niet wil laten wachten op eventuele verdere ontwikkelingen. Ik ben er van overtuigd dat daarvoor een goede formulering overeen gekomen kan worden.

 

Hendrik ten Hoeve

Senator OSF / FNP 

 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer