NIEUWS   14-01-2017


Sulveren Fyts voor WV Otto Ebbens

De Friese fietsprijs " De Sulveren Fyts" is dit jaar toegekend aan WV Otto Ebbens. Voorzitter Jan Dupon nam de prijs, bestaande uit een zilveren fietsje en oorkonde, in ontvangst van wethouder Emke Peterson (gem. Dantumadiel) tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de FNP.

De Sulveren Fyts komt jaarlijks toe aan een persoon of organisatie die een voorbeeld is voor anderen wat betreft het gebruik van de fiets en/of die zich inzet voor de belangen van fietsers. De prijs wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de FNP.

Wethouder Peterson: "De Sulveren Fyts is gjin sportprestaasje priis. Mar fansels binne we yn Noard East Fryslân wol tige grutsk op de toptalinten dy't by de hurdfytsferiening WV Otto Ebbens fytse of fytst hawwe. It is fantastysk dat it bestjoer, frijwilligers en meiwurkers fan de feriening der sa'n soad oan dogge om de fytssport libjend te hâlden. En dêrmei is de feriening fansels in wichtich foarbyld yn it brûken fan de fyts, meinammen ek foar de jongerein!"

Sulveren Fyts foar WV Otto Ebbens


Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer