Democratie

De macht ligt bij het volk op basis van het principe van vertrouwen. Het bestuur krijgt de volmacht van het volk en mag het vertrouwen daarvan niet beschamen.


Bestuursvorm
De FNP streeft naar een bestuursvorm waar de zeggenschap neergelegd wordt bij de laagste overheden, omdat daar de binding met de burgers het grootst is. De FNP kiest ervoor om de zeggenschap zoveel mogelijk binnen de eigen provincie, Fryslân, te leggen.

 

Solidariteit

De FNP is een gemeenschapspartij, gekenmerkt door een sterk solidair denken. Voor het behoud van de solidariteit moet begrip en respect van weerskanten tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek behouden en versterkt worden, zo dat niemand aan de kant komt te staan.
 

Duurzaamheid

De FNP wil de wereld goed nalaten aan de komende generaties. We mogen niet de pot verteren, maar moeten zoeken naar economische bestaansvormen waarin een evenwicht is tussen consumeren en conserveren.
 

Ondernemerschap

De FNP wil eigen initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheid en ondernemerschap de ruimte bieden, zo dat mensen en gemeenschappen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Taal en cultuur

Taal en cultuur dragen in hoge mate bij aan de identiteit en daarmee het welzijn van mensen en gemeenschappen. De FNP draagt zorg voor de Friese taal. Ook maakt de FNP zich sterk voor de Friese cultuur als maatschappelijk erfgoed van Fryslân.2023 FNP Fryslân - Disclaimer