5) Jerrit Sjoerd de Bruin

De Westereen

Mijn naam is Jerrit Sjoer de Bruin en ben getrouwd met Annie Zuidema. Vader van twee zonen en opa van drie kleinkinderen. Ik woon al mijn hele leven in De Westereen en na 47 jaar als ambtenaar gewerkt te hebben bij de buurgemeente Tytsjerksteradiel ben ik nu sinds een paar jaar ‘pensionado’.

Door mijn werk bij de gemeente raakt ik steeds meer geïnteresseerd in de politiek. Daarom heb ik mij 2002 aangemeld bij de Fryske Nasjonale Partij. De keuze voor de FNP was niet moeilijk omdat het voor mij duidelijk was dat wij zoveel mogelijk voor onszelf, het Fries eigen, moeten opkomen. Onze Friese taal, de sporten, veiligheid, cultuur en gewoonten moet wij koesteren en bewaren.

In dit tijd werden een tal van ‘bedreigingen’ van buiten de provinciegrenzen steeds groter. In mijn rol als gemeenteraad wilde ik een bijdrage leveren om de Friese identiteit in onze gemeente te behouden en waar nodig te versterken. In totaal ben ik 15 jaar raadslid geweest en sinds 2018 betrokken als mentor en vertrouwenspersoon van de FNP-fractie. Daarnaast ben ik ook nog lid van het afdelingsbestuur. 

Ook de komende jaren hoop ik dat de FNP, op een open en integere wijze, een positieve bijdrage kan geven aan de leefomgeving van onze jonge- en ouderen in de samenleving.

Het wordt hoog tijd dat ook in Dantumadiel de gemeenteraad in zijn geheel ervoor moet zorgen dat de burgers weer wat meer vertrouwen krijgen in de politiek.
JerritDeBruin


2023 FNP Fryslân - Disclaimer