Waar kunt u als lid op rekenen?

Meepraten en beslissen

Spreek- en stemrecht op ledenvergaderingen. Als FNP-lid kunt u uw persoonlijke mening over politieke vraagstukken naar voren brengen op FNP ledenvergaderingen (provinciaal en gemeentelijk). De ledenvergaderingen zijn het hoogste besluitvormende orgaan van de FNP. In die bijeenkomsten wordt onder andere het FNP-programma vastgesteld. In dat programma worden de politieke uitgangspunten en doelen van de FNP vastgelegd. Door uw stem op ledenvergaderingen te laten horen, heeft u dus rechtstreeks invloed op het beleid van de FNP.
In de provinciale ledenvergaderingen worden de leden van het hoofdbestuur gekozen. Daar worden ook de kandidaat-statenleden aangewezen.

 

Nieuws over de FNP: de Frijbûtser

7 keer per jaar ontvangt u het partijblad ‘Frijbûtser’.

Goedkope partij 

De FNP is een van de goedkoopste politieke partijen. Eens per jaar ontvangt u een acceptgiro van de penningmeester met het verzoek de contributie te betalen.
De gemeentelijke FNP-afdelingen ontvangen 20% van uw bijdrage. Bij verkiezingen krijgt u gewoonlijk nogmaals een verzoek om een vrijwillige bijdrage te geven voor het verkiezingsfonds.

De minimum contributie is € 27,50 per jaar. Voor huisgenoten (het 2e lid binnen het gezin) en leden jonger dan 27 jaar geldt een minimumbijdrage van € 16,00 per jaar. De contributie wordt jaarliks op basis van de inflatie aangepast.
Mensen die die bijdrage niet kunnen missen, kunnen van de penningmeester toestemming krijgen om minder te betalen.
Contributie en andere giften aan de partij, kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen.

De FNP gaat behoedzaam om met uw persoonsgegevens en verstrekt deze niet aan derden.

Nu gratis: Fryske staveringskursus (cursus Friese spelling)
De FNP organiseert ieder jaar voor zijn leden een AFUK-staveringskursus (cursus Friese spelling). Als u lid wordt, krijgt u de cursus gratis aangeboden!
Genoeg reden om lid te worden.
Vult u dan het formulier op deze link.


2023 FNP Fryslân - Disclaimer